هاست ویندوز

هاستینگ ترک تجارت ، برترین ارایه دهنده هاست ویندوز
 • ویندوز - پلن ١

  • فضا   500 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  3 عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  50,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • ویندوز - پلن ٢

  • فضا  1000 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  4 عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  11,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ویندوز - پلن ٣

  • فضا  2000 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  5 عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  18,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ویندوز - پلن ٤

  • فضا  4000 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  6  عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  24,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ویندوز - پلن ٥

  • فضا  6000 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  10  عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  32,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ویندوز - پلن ٦

  • فضا  10000 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  13  عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  54,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ویندوز - پلن ٧

  • فضا  16000 مگابایت   پهنای باند  نامحدود   افزودن دامنه  18  عدد   تعداد پارک دامین  نامحدود   بکاپ  بله   پشتیبانی   ASP   بله   کنترل پنل  PLESK   محل دیتا سنتر  هتزنر آلمان    


  88,000/ماهیانه
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • سیکل پرداخت صورت حساب به دلخواه شما ، ماهانه و سالانه میباشد.
 • تمامی سرویس ها دارای بکاپ در سرور دیگر میباشند.
 • مزیت سرویسهای پربازدید نسبت به سرویسهای معمولی توانایی مصرف بیشتر از مقادیر سرور ( CPU , RAM ) است.
 • در تمامی پلن ها تعداد ایمیل نامحدوداست.
 • در تمامی پلن ها بانک اطلاعاتی نامحدوداست.
 • در تمامی پلن ها زیر دامنه نامحدوداست.
 • در تمامی پلن ها تعداد کاربر FTP نامحدود است.
 • در تمامی پنل ها کنترل پنل PLESK 12 می باشد.
 • تمامی پنل ها از پارک دامین پشتیبانی می کنند.
 • امکان استفاده از ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x
 • بانک های اطلاعاتی MS SQL 2012 R2 و MySQL 5.x
 • امکان استفاده از PHP 5.x
 • تمامی پنل ها شامل پشتیبانی فنی 24 ساعته می باشد.