هاست دایرکت ادمین ارزان و مطمئن

 • هاست دایرکت ادمین- پلن ١

  • فضا; 1 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  6,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست دایرکت ادمین - پلن ٢

  • فضا; 2 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  8,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست دایرکت ادمین - پلن ٣

  • فضا; 3 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست دایرکت ادمین - پلن ٤

  • فضا; 4 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  12,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست دایرکت ادمین - پلن ٥

  • فضا; 6 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست دایرکت ادمین - پلن ٦

  • فضا; 10 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  22,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست دایرکت ادمین - پلن ٧

  • فضا; 15 گیگ SSDNVMe

   پهنای باند; نامحدود

   وب سرور; آپاچی بهینه شده

   بکاپ گیری; بله

   امکان ریدایرکت; بله

   ورژن php; قابل تغیر

   ساب دامین; نامحدود

   ایمیل اکانت; نامحدود

   افزودن دامین; نامحدود

   دیتابیس; نامحدود

   سایر امکانات; نامحدود

   تحویل; آنی


  30,000/ماهیانه
  سفارش دهید