هاست ویندوز ایران

برترین ارایه دهنده هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - HW1 • فضای میزبانی 500 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود!

 • زیر دامنه نامحدود

 • پارک دامنه 3

 • دیتابیس Unlimited MSSQL

 • Asp.net V3.5,V4,V4.5

 • Microsoft Access

 • نصب رایگان سیستم مدیریت

 • کنترل پنل پلسک

 • بک آپ در سرور دیگر بلههاست ویندوز ایران - HW2 • فضای میزبانی 1000 مگابایت

 • پهنای باند نامحدود!

 • زیر دامنه نامحدود

 • پارک دامنه 3

 • دیتابیس Unlimited MSSQL

 • Asp.net V3.5,V4,V4.5

 • Microsoft Access

 • نصب رایگان سیستم مدیریت

 • کنترل پنل پلسک

 • بک آپ در سرور دیگر بله