هاست مخصوص وردپرس سی پنل

بهترین هاست وردپرس برای سایت هایی که در ابتدای راه هستند
 • 1 گیگ پلن اول

  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • ۱ گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD   ۳۰۰۰ بازدیدکننده یکتا روزانه   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی 5   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 10000 تومان   قیمت سالانه 100000 تومان


 • 10 گیگ پلن سوم

  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 10 گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD   ۴۰۰۰ بازدیدکننده یکتا روزانه   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی 7   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 20000 تومان   قیمت سالانه 200000 تومان


 • 15 گیگ پلن چهارم

  22,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 15 گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD   ۴۰۰۰ بازدیدکننده یکتا روزانه   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی نامحدود   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 22000 تومان   قیمت سالانه 220000 تومان


 • 20 گیگ پلن پنجم

  26,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 20 گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD    بازدیدکننده یکتا روزانه نامحدود   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی نامحدود   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 26000 تومان   قیمت سالانه 250000 تومان


 • 30 گیگ پلن ششم

  30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 30 گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD    بازدیدکننده یکتا روزانه نامحدود   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی نامحدود   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 30000 تومان   قیمت سالانه 2900000 تومان


 • 40 گیگ پلن هفتم

  38,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 40 گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD    بازدیدکننده یکتا روزانه نامحدود   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی نامحدود   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 38000 تومان   قیمت سالانه 340000 تومان


 • 5 گیگ پلن دوم

  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت حجم   پهنای باند نامحدود   کنترل پنل محبوب سی پنل   هارد SSD   ۴۰۰۰ بازدیدکننده یکتا روزانه   وبسرور Litespeed   پشتیبانی رایگان وردپرس   دامنه قابل میزبانی 6   ساب دامین نامحدود   پارک دامنه نامحدود   آدرس ایمیل نامحدود   دیتابیس نامحدود   اکانت نامحدود   انتقال سایت بله   امکان ارتقا بله   بکاپ گیری روزانه / هفتگی   بازگردانی بکاپ بله   قیمت ماهانه 15000 تومان   قیمت سالانه 150000 تومان