سرور مجازی هتزنر آلمان NVme

سرعت و امنیت را با ما تجربه کنید

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 1

رم 1 گیگ


هسته 1 هسته


فضا هارد 25 گیگ nvme


پهنای باند نامحدود


سیستم عامل انتخابی


دیتا سنتر هتزنر آلمان


کنترل پنل سرور مجازی پنل تحت وب در سایت


تحویل فوری


سرور مجازی آلمان پلن VPS - 2

رم 2 گیگ DDR4


سی پی یو  1 هسته (3.7 GHz)


فضا هارد 35 گیگ nvme


پهنای باند نامحدود


سیستم عامل انتخابی


دیتا سنتر هتزنر آلمان


کنترل پنل سرور مجازی پنل تحت وب در سایت


تحویل فوری


سرور مجازی آلمان پلن VPS - 3

رم 4 گیگ


هسته 2 Core (3.7 GHz)


فضا هارد SSD NVMe 50 GB


پهنای باند نامحدود


سیستم عامل انتخابی


دیتا سنتر هتزنر آلمان


کنترل پنل سرور مجازی پنل تحت وب در سایت


تحویل فوری


سرور مجازی آلمان پلن VPS - 4

رم 6 گیگ


هسته 3 Core (3.7 GHz)


فضا هارد SSD NVMe 70 GB


پهنای باند نامحدود


سیستم عامل انتخابی


دیتا سنتر هتزنر آلمان


کنترل پنل سرور مجازی پنل تحت وب در سایت


تحویل فوری


سرور مجازی آلمان پلن VPS - 5

رم 8 GB DDR4


هسته 3 Core (3.7 GHz)


فضا هارد SSD NVMe 100 GB


پهنای باند نامحدود


سیستم عامل انتخابی


دیتا سنتر هتزنر آلمان


کنترل پنل سرور مجازی پنل تحت وب در سایت


تحویل فوری


سرور مجازی آلمان پلن VPS - 6

رم 12 GB DDR4


هسته 4 Core (3.7 GHz)


فضا هارد SSD NVMe 150 GB


پهنای باند نامحدود


سیستم عامل انتخابی


دیتا سنتر هتزنر آلمان


کنترل پنل سرور مجازی پنل تحت وب در سایت


تحویل فوری