اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

ارسال تیکت به بخش پشتیبانی فنی

  بخش سرور مجازی و اختصاصی

ارسال تیکت به واحد پشتیبانی و فروش سرور مجازی و اختصاصی

 بخش نمایندگان

ارسال تیکت مربوط به امور نمایندگان هاستینگ

 طراحی سایت

ارسال سفارش و درخواست مشاوره به بخش طراحی سایت

 بخش دامین

ارسال تیکت به بخش پشتیبانی دامنه

 پشتیبانی همکاری در فروش

بخش بازاریابی و همکاری در فروش